Skip to content

YV-keräyksen kohteena saattohoito ja ihmisoikeudet

Vuoden 2014 Yhteisvastuukeräys käynnistyi helmikuun alussa. Tämän vuoden Yhteisvastuukeräyksellä kehitetään saattohoitoa Suomessa ja tuetaan ihmisoikeuksien toteutumista Guatemalassa.

 

Jokaisella kuolevalla ihmisellä on oikeus hyvään saattohoitoon.  Keräyksen tuotolla terveydenhuollon ammattilaisille järjestetään saattohoitokoulutusta ja perustetaan sähköinen saattohoidon konsultaatiojärjestelmä.  Myös seurakuntien sielunhoitotyön roolia nostetaan entistä näkyvämmäksi.

 

Keräyksen ulkomaisena kohteena on Guatemala, jossa ihmisten epätasa-arvoisuus ja ihmisoikeusrikkomukset ovat suuri ongelma. Erityisesti alkuperäiskansan edustajia, mayoja, syrjitään monin tavoin.  Yhteisöjä koulutetaan tiedostamaan ja vaatimaan oikeuksiaan muun muassa omaan kieleen, kulttuuriin ja maahan sekä ehkäistään perheväkivaltaa ja tuetaan yhteisöjä kehittämään toimeentuloaan.

 

www.yhteisvastuukeräys.fi