Apua ja tukea elämään

Diakoniatyöntekijät auttavat sinua elämäsi käännekohdissa riippumatta vakaumuksestasi, taustastasi tai tämänhetkisestä elämäntilanteestasi. Heiltä voit saada muun muassa keskusteluapua, ruoka-apua, ohjausta ja neuvoja arkeen sekä taloudellista tukea.

Diakoniatyön päivystys

Diakoniatyöllä on puhelinpäivystys joka arkimaanantai klo 14-16. Soita edellä mainittuna aikana numeroon 044 7160 325 ja kerro asiasi tai huolesi. Puhelimessa ei ole käytössä viestien vastaanottoa. Tarvittaessa sovitaan tapaaminen diakoniatyöntekijän kanssa. 

Kaikissa tilanteissa voit ottaa yhteyttä pappeihin tai diakoniatyöntekijöihin ja varata ajan henkilökohtaista keskustelua varten.  

 

Diakonian suuntaviivat

1. Tuemme haavoittuvassa tilanteessa olevia

· Tuemme haavoittuvassa tilanteessa olevia ihmisiä löytämään ja vahvistamaan omia voimavarojaan toimijoina.

· Autamme ihmisiä saamaan tarvitsemansa tuet ja palvelut. Toimimme yhdessä heidän kanssaan olosuhteiden ja palveluiden parantamiseksi.

· Kehitämme ja vahvistamme etsivän, löytävän ja osallistavan työn toimintamalleja.

2. Edistämme sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää kehitystä · Sitoudumme toiminnassamme YK:n kestävän kehityksen Agenda2030:n tavoitteiden edistämiseen.

· Toimimme oikeudenmukaisesti, tasavertaisesti, syrjimättä ja kiusaamatta.

· Otamme todesta ihmisten hädän, välitämme siitä tietoa ja vaikutamme poliittiseen päätöksentekoon köyhyyden vähentämiseksi ja yhteiskunnallisten epäkohtien korjaamiseksi.

3. Vahvistamme yhdessä tekemistä

· Vahvistamme yhteisöllisiä toimintatapoja, jotka antavat ihmisille mahdollisuuksia toimia ja tehdä hyvää, tunnistaa ja vahvistaa omia voimavarojaan sekä kokea merkityksellisyyttä.

· Varustamme ihmisiä toimimaan vapaaehtois- ja kansalaistoiminnan innostajina ja mahdollistajina.

· Vahvistamme ja rakennamme uusia kumppanuuksia oppilaitosten, kuntien, maakuntien, järjestöjen, yritysten, valtionhallinnon, toisten kirkkojen ja uskontokuntien kanssa.

 

Diakonian periaatteet

Diakonia toimii haavoittuvassa elämäntilanteessa olevan ihmisen apuna ja tukena, oikeudenmukaisuuden, yhdenvertaisuuden ja rauhan edistämisenä, välittävien yhteisöjen rakentamisena sekä luomakunnan varjelemisena. Diakonisessa kirkossa sitoudutaan oheisiin periaatteisiin.

KULTAISEN SÄÄNNÖN KULMAKIVI: ”Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille” (Matt. 7:12). Jeesuksen esimerkin mukaisesti pyrimme kunnioittamaan ihmisen toimijuutta ja päätösvaltaa omassa elämässään: ”Mitä haluat minun tekevän sinulle?” (Mark. 10:51). Kaikki pyrkimykset auttaa ja tukea ihmisiä lähtevät ihmisten tarpeista ja hyvän edistämisestä.

TOIMIJUUDEN VAHVISTAMINEN: Pyrimme edistämään ihmisten kykyä vaikuttaa omaan elämänkulkuun, elinympäristöön ja yhteisiin asioihin. Ihminen ei ole avun vastaanottaja vaan toimija. Tavoitteena on vahvistaa ihmisen omien kykyjen ja osaamisen kehittymistä.

IHMISARVON PUOLUSTAMINEN: Puolustamme jokaisen ihmisarvoa ja edistämme ihmisoikeuksien toteutumista.

PYYTEETTÖMYYDEN VARMISTAMINEN: Kunnioitamme ja puolustamme jokaisen ihmisen oikeutta omaan uskontoon, mielipiteeseen ja kulttuuriin. Hädänalaisen tilannetta ei saa käyttää millään tavoin hyväksi.

Diakoniatoimisto