Hallinto

Seurakuntahallintoa säätelevät yleisten lakien lisäksi Kirkkolaki ja Kirkkojärjestys sekä Kirkon vaalijärjestys. Hallintoeliminä ovat vaaleilla valittu kirkkovaltuusto ja sen nimeämä valmistelusta vastaava kirkkoneuvosto.

Seurakunnan toimintaa johtaa kirkkoherra Sari Lehti.