Toimeenpanijana kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto on jokaisessa seurakunnassa toimiva, valtuuston asettama valmisteleva ja toimeenpaneva hallintoelin. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii viran puolesta kirkkolain mukaan seurakunnan kirkkoherra. Raision kirkkoneuvostossa on 10 jäsentä.

Kirkkoneuvoston tehtävät

• johtaa srk:n toimintaa
• edistää hengellistä elämää
• toimia srk:n tehtävän toteuttamiseksi
• johtaa hallintoa talouden ja omaisuuden hoitoa
• huolehtia kirkkovaltuuston päätösten toimeenpanosta
• valvoa seurakunnan etua, edustaa sitä ja tehdä sopimukset ja muut oikeustoimet
• valmistella kirkkovaltuuston käsiteltävät asiat

Kirkkoneuvoston ohjesääntö

Kirkkoneuvoston jäsenet ja varajäsenet kaksivuotiskaudeksi 2019-2020

Kirkkoneuvoston itseoikeutettuna jäsenenä ja puheenjohtajana on kirkkoherra Sari Lehti.

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja on Hannele Lehto-Laurila.

Sihteerinä toimii hallintosihteeri Sirpa-Liisa Tuominen.

Kokouksissa on lisäksi puheoikeus kirkkovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Jäsen Varajäsen
Hannele Alanen Kimmo Kosonen
Juhani Hietala Niina Äikäs
Tarja Jussila Anneli Minks
Hannele Lehto-Laurila Annika Ollila
Inka Lähteenmäki Jussi Salonen
Risto Nikkonen Olavi Tuomi
Eero Vainio Kalle Myllymäki
Terhi Valkeejärvi Marjut Lehti-Laakso
Jukka Vanto Jasmin Nisunen