Toimeenpanijana kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto on jokaisessa seurakunnassa toimiva, valtuuston asettama valmisteleva ja toimeenpaneva hallintoelin. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii viran puolesta kirkkolain mukaan seurakunnan kirkkoherra. Raision kirkkoneuvostossa on 10 jäsentä.

Kirkkoneuvoston tehtävät

• johtaa srk:n toimintaa
• edistää hengellistä elämää
• toimia srk:n tehtävän toteuttamiseksi
• johtaa hallintoa talouden ja omaisuuden hoitoa
• huolehtia kirkkovaltuuston päätösten toimeenpanosta
• valvoa seurakunnan etua, edustaa sitä ja tehdä sopimukset ja muut oikeustoimet
• valmistella kirkkovaltuuston käsiteltävät asiat

Kirkkoneuvoston ohjesääntö

Kirkkoneuvoston jäsenet ja varajäsenet kaksivuotiskaudeksi 2023-2024

Kirkkoneuvoston itseoikeutettuna jäsenenä ja puheenjohtajana on kirkkoherra Sari Lehti.

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja on Hannele Lehto-Laurila.

Sihteerinä toimii hallintosihteeri Sirpa-Liisa Tuominen.

Kokouksissa on lisäksi puheoikeus kirkkovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Jäsen Varajäsen
Hannele Alanen Jari Pulkkinen
Marja Haikka Sirpa Heimberger
Henniina Hentula Pirjo Karhilahti
Hannele Lehto-Laurila Sari Packalén
Kauko Mannerjärvi Terhi Valkeejärvi
Vesa Parantainen Aleksi Suro
Tiina Tunturi Jasmin Nisunen
Timo Tuusvuori Jukka Liukas
Eero Vainio Kalle Myllymäki