Avioliiton esteiden tutkinta

Avioliiton esteiden tutkinta tehdään kaikille avioliittoon aikoville pareille ennen vihkimistä. Siten varmistetaan, ettei kihlakumppaneilla ole Suomen avioliittolaissa mainittuja esteitä avioliiton solmimiselle.

Esteiden tutkinta voidaan hoitaa:

1. Sähköisesti Kirkon asiointipalvelussa. Siirry asiointipalveluun.

2. Täyttämällä ja allekirjoittamalla tutkintalomake joko morsiamen tai sulhasen seurakunnassa tai digi- ja väestötietovirastossa. Kihlaparin on todistettava henkilöllisyytensä kuvallisilla henkilötodistuksilla.

3. Tutkintalomakkeen voi täyttää ja allekirjoittaa myös kotona jolloin lomakkeeseen tarvitaan kahden todistajan allekirjoitukset.

Esteiden tutkintapyyntö on jätettävä seurakuntatoimistoon tai digi- ja väestötietovirastoon viimeistään 7 päivää ennen vihkitilaisuutta. Jos toinen puolisoista on ulkomaalainen, esteiden selvittely voi kestää viikkoja, joten liikkeellä kannattaa olla hyvissä ajoin.

Tutkinnasta saatte esteettömyystodistuksen. Todistuksen saa aikaisintaan seitsemäntenä päivänä tutkintapyynnön jättämisestä ja se on voimassa 4 kuukautta. Todistuksen annatte vihkijälle.

Esteiden tutkinnan yhteydessä sovitaan myös avioliittoaikeen kuuluttamisesta kirkossa, lehdissä ja srk:n kotisivuilla.
Lisätietoa esteiden tutkinnasta saatte seurakuntatoimistosta, puh. 02 4360 300

Maistraatin esite nimilaista 1.1.2019

Palautusosoite:

Raision seurakunta, Kirkkoherrankuja 2, 21200 Raisio

Pyyntö avioliiton esteiden tutkinnasta 
(Mikäli tiedosto ei aukea, kannattaa ladata se ensin omalle koneelle.)

Avioliitto kuulutukset kirkossa ja lehdessä