Historia

Raision kirkko on yksi maamme vanhimmista ja rakennusvuotena onkin pidetty vuotta 1305. Kirkko on nimetty keskiaikaisen pyhimyksen, Pyhän Martin mukaan, jonka kuva on myös Raision kaupungin vaakunassa.

Kirkon vaiheita

Kirkkoa on peruskorjattu useita kertoja. Vanhin osa on sakaristo, joka lienee alunperin ollut suurempi kuin nykyinen. Saarnatuolin juurella on merkkejä vanhasta kiviosasta, samoin pystysuora sauma, joka kertoo aikaisemmasta seinien yhtymäkohdasta. Kauneimmillaan kirkon arvellaan olleen 1650–luvulla. Silloin kirkko maalattiin sisältä uudelleen ja koristeltiin pitsi- ja seinäkangasmaalauksin.

Ilme muuttui nykyaikaiseksi

1960–luvun lopulta tehdyssä peruskorjauksessa kirkon ilme muuttui paljon. Vanhat maalaukset poistettiin suurelta osin, parvi poistettiin ja urut siirrettiin kuoriin. Lattiaa laskettiin noin 70 cm, kamiinan tilalle tuli kaukolämpö, penkit uusittiin mukavuutta ajatellen ja sisääntulo muutettiin länsipäätyyn, johon avattiin tornin ja kirkko-osan kivipäädyt (aiemmin kirkkoon tultiin asehuoneen kautta). Puinen alttari poistettiin ja uusi tehtiin Gotlannin kalkkikivestä. Alttarin yläpuolella ollut hovimaalari R.W. Ekmanin, 1860-luvulla maalaama alttaritaulu siirrettiin pohjoisseinälle ja alttarin taakse, itäseinälle, aukaistiin vanha keskiaikainen ikkuna-aukko. 1600–luvulla uusitun parvekkeen etulevyihin maalatut 16 profeetan kuvaa poistettiin. Kaappikello ja saarnatuoli konservoitiin ja kirkon perusilmeestä tuli hyvin mustavalkoinen. Tämän korjaustyön suunnittelijana oli museoviraston arkkitehti Heikki Havas.

Käyttäjäystävällisyyttä lisätään

V. 1989 peruskorjauksessa tornin alaosa suljettiin ovilla ja näin tilasta saatiin kirkkoon eteistila. Parvi rakennettiin uudelleen ja edellisen korjauksen yhteydessä hankitut urut uudistettiin ja siirrettiin jälleen parvelle. Siirron yhteydessä niihin lisättiin äänikerta ja nykyään niissä on 20 äänikertaa. Valaistus ja äänentoisto uusittiin, seinät puhdistettiin, alttari irrotettiin päätyseinästä siten, että pappi on kasvokkain seurakunnan kanssa jumalanpalveluksen ajan ja alttarikaide rakennettiin puolikaaren muotoon. Asehuone sisustettiin lapsille ja morsiuspareille sopivaksi tilaksi. Tämän suunnittelutyön teki arkkitehtitoimisto Laiho-Pulkkinen-Raunio.

Kirkon ainutlaatuista esineistöä

Kuvasivulle on koottu esimerkkejä esineistöstä eri vuosisadoilta. Merkittävin kirkon esineistä on Liedon mestarin valmistama krusifiksi 1300-luvulta, joka on hyvin todennäköisesti hankittu kirkkoon jo kirkon valmistuessa. Kyseessä on voitonristi, joka erottaa kuoriosan varsinaisesta kirkkosalista.

Alttarin vasemmalla puolella on vanha tamminen ehtoollisvälinekaappi. Kaappi on keskiajalta ja konservoinnin yhteydessä sen alkuperäinen pinta on saatu näkyviin. Kaapin yläosan kuvioinnit kuvaavat Jerusalemin muuria.

Alttarin oikealla puolella on vanha kaappikello v. 1786. Kello on oletettavasti turkulaista tekoa ja sen oven sisäpuolella on omistuskirjoitus, josta ilmenee, että kellon on lahjoittanut Raision "nuoret miehet". Samalta vuodelta on rippikello, joka sijaitsee oikealla papin oven vieressä. Papin oven vieressä on myös Raision kirkon oma kirkkolaiva, votiivilaiva, joka on täystakiloitu linjalaiva. Se on rakuuna Lenforsin  v. 1786 rakentama.

Kirkon peruskorjauksen yhteydessä v. 1969 löytyi vanhat hautakivet, joita oli siihen asti käytetty kynnyskivinä. Kivet on ajoitettu vuoteen 1100 - 1200 ja niiden arvellaan olevan Suomen vanhimmat. Nykyään kivet ovat kirkon sisääntuloaulassa kertomassa Raision pitkästä historiasta.