Ristiäiset

"Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa."
 (Matt. 28: 19)

Kaste on ilon juhla, jossa kiitetään elämän antajaa, ja jossa Jumala ottaa ihmisen yhteyteensä. Kastetusta tulee myös sekä kotiseurakuntansa että maailmanlaajuisen kirkon jäsen. Kaste on kristittynä olemisen perusta.

Lisätietoa ja ajanvaraukset seurakuntatoimistosta, puh. 02 4360 300

Kenet voidaan kastaa?

Suuri osa suomalaisista kastetaan sylilapsina, mikä kuuluu useimpien suurten kristillisten kirkkojen perinteeseen. Lapselle kaste on ensimmäinen oma juhla. Kasteeseen perustuvat myös muut kirkolliset toimitukset eli konfirmaatio, avioliittoon vihkiminen ja hautaan siunaaminen.

Jotta lapsi voidaan kastaa, täytyy ainakin toisen vanhemmista olla ev.lut. kirkon jäsen. Lapsen huoltajat päättävät yhdessä lapsen uskonnollisesta asemasta.

Jos lasta ei ole kastettu vauvana, voidaan alle 12-vuotias lapsi kastaa jos ainakin toinen vanhemmista kuuluu luterilaiseen kirkkoon.

12-14 -vuotias lapsi voidaan kastaa, vaikka kumpikaan huoltajista ei kuuluisi luterilaiseen kirkkoon. 12-14 vuotiaan kastamiseen tarvitaan kuitenkin liittyjän oma ja vanhempien kirjallinen suostumus.

15-vuotias voidaan kastaa rippikoulun alkuvaiheessa. Myös aikuisena voi saada kasteen. Katso lisää kohdasta aikuiskaste.

Milloin kastetaan?

Kasteen tulisi tapahtua kolmen (3) kuukauden kuluessa lapsen syntymästä.

Kasteaikoja on lauantaisin ja sunnuntaisin. Tarkemmat tiedot kasteajoista saa seurakuntatoimistosta.

Mikä lomake?

Lapsen synnyttyä seurakuntaan kuuluva äiti saa kotiin lomakkeen lapsen tietojen antamista varten. Kyseessä on Digi-ja väestötietoviraston lomake.  Täytetty lomake palautetaan kastetta edeltävässä toimituskeskustelussa papille, joka tarkistaa kummin / kummien kummikelpoisuuden ja lapsen nimen lainmukaisuuden edellytyksen täyttymisen.

Missä?

Kaste voidaan toimittaa perheen itse valitsemassa paikassa, kuten kodissa, isovanhempien luona, kirkossa tai seurakuntakodissa.

Suomessa kotikasteet ovat yleisimpiä. Kirkkokaste voidaan toimittaa myös jumalanpalveluksen yhteydessä. Perheenjäsenet ja sukulaiset voivat osallistua kastetilaisuuteen esimerkiksi lukemalla evankeliumin, muun raamatuntekstin tai rukouksen tai esittämällä musiikkia.

Milloin ja mistä varataan pappi ja kaste?

Kasteen ja mahdollisen kastejuhlatilan voi varata, kun lapsi on syntynyt.
Kasteajan ja -tilan sekä papin saat sovittua ottamalla yhteyttä seurakuntatoimistoon.

Tavataanko pappi?

Pappi haluaa tavata lapsen vanhemmat ennen kastejuhlaa. Tapaamisessa käydään yhdessä läpi kastetoimituksen kulku, sovitaan kastekaavan vaihtoehtoisista osista, läsnä olevien tehtävistä ja virsistä sekä keskustellaan nimestä, kummin valinnasta ja kristillisen kasteen uskonnollisesta sisällöstä.

Mitä maksaa?

Kastetilaisuuden järjestäminen kirkossa ja muissa srk:n tiloissa on ilmaista Raision seurakunnan jäsenille. Kasteen jälkeisestä kastejuhlasta seurakunnan tiloissa ei peritä jäseniltä maksua kolmen ensimmäisen tunnin osalta. Pöytäliinakulut peritään.

Mistä kastekynttilä ja todistukset?

Kotiseurakunnan pappi tuo lapselle kastekynttilän ja kastetodistuksen sekä kummeille annettavat kummitodistukset. Mikäli lapsi kastetaan toisella paikkakunnalla tai kastava pappi tulee seurakunnan ulkopuolelta, kynttilät ja todistukset noudetaan Raision seurakuntatoimistosta.

Valkoiset vauvan tossut.
YouTube-video