Tilintarkastus

Tilintarkastus järjestetään seurakunnan toimivasta johdosta ja muista tilivelvollisista riippumattomaksi.

Tilintarkastuksessa noudatetaan kirkkolakia ja -järjestystä, kirjanpitolakia ja -asetusta, taloussäännön ja kirkkoneuvoston ohjesäännön määräyksiä sekä tilintarkastuslakia soveltuvin osin.

Tilintarkastajalta ei edellytetä seurakunnan jäsenyyttä. Tilintarkastajalla on oikeus suorittaa osa työstään alihankintana.