Teille on lähetys

Lähetys ja kansainvälisyys Raision seurakunnassa

Raision seurakunta on monella tavalla mukana kirkon lähetystehtävän toteuttajana.

Historiallisista syistä johtuen, seurakunta ei itse lähetä ketään tekemään konkreettista työtä, vaan solmii erityiset yhteistyösopimukset joko kirkon virallisten lähetysjärjestöjen tai muutoin haluamiensa lähetysjärjestöjen kanssa. Kirkon virallisia järjestöjä on 7, joista 6 suomenkieliseen järjstöön löytyy linkki näiltä sivuilta, epävirallisia on sitten huomattavasti enemmän. Lisäksi myös muilla kristillisillä kirkkokunnilla on omat järjestönsä.

Raision seurakunnan yhteistyökumppanit ovat Suomen Lähetysseura, Suomen Pipliaseura ja epävirallisista lähetysjärjestöistä MAF-Suomi.