Lähetys ja kansainvälisyys Raision seurakunnassa

Lähetystyö on seurakunnan syvintä olemusta, osa koko kirkon ja ennen muuta Jumalan missiota. Jo kasteessa meille annetaan tehtävä: "Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastakaa ja opettakaa." Tuo Matteuksen evankeliumin kohta luetaan meille jo ennen kuin mistään oikein mitään ymmärrämme. Jotkut meistä sitten siunataan lähetystyötekijöiksi; "Palvelemaan Kristuksen kirkkoa, aina ja kaikkialla."  Mutta lähes joka sunnuntai Jumalanpalveluksessa meitä kehotetaan lähtemään rauhassa ja palvelemaan Herraa ilolla. Näin toivotettaessa muistutetaan myös Lähetyskäskyn toisesta osasta; älkää pelätkö, "Minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti."

Lähetystyötä tehdään hyvin erilaisin tavoin. Edelleen jossain saatetaan tarvita kirkonrakentajaa, sairaanhoitajaa ja pappia, mutta yhä useammin tarvitaan eri ammattialojen kouluttajia; yliopistotasolle saakka. Paikallisten kirkkojen työntekijöitä ohjataan ja tuetaan kestävään ja läpinäkyvään hallintotapaan, hakemaan projektirahoitusta jne. Lähetystyö on myös vaikuttamistyötä, rauhantyötä ja katastrofityötä. Mutta aina työn lähtökohta on Kristuksen pelastussanomassa, ihmisten oikeudessa kuulla Kristuksesta, tulla kohdatuiksi ja autetuiksi sekä saada toivoa. 

Raision seurakunnalla on palvelu- ja yhteistyösopimuksia Suomen Lähetysseuran, Suomen Pipliaseuran, MAF-Suomi lähetyslentojärjestön sekä Medialähetysjärjestö Sanansaattajien kanssa. Näiden sopimusjärjestöjen työn tukemiseksi seurakunta järjestää erilaisia tapahtumia mm. myyjäisiä mahdollistaen kaikille lähetystyön taloudellisen tukemisen. Taloudellisen tuen lisäksi seurakunnasta tehdään mm. kouluvierailuja, joissa lähetyssihteeri ja mahdollisesti lähetystyöntekijä käyvät kertomassa tämän päivän lähetystyöstä. Näiden lisäksi tuemme myös pienellä talousarviotuella Suomen Evankelisluterilaista Kansalähetystä, Suomen Luterilaista Evankeliumiyhdistystä, sekä lähetysyhdistys Kylväjää. 

Ota yhteyttä