Kynttilälyhtyjen poisto haudoilta keväisin

Seurakunta poistaa haudoilta noutamatta jääneet hautalyhdyt toukokuussa äitienpäivän jälkeen. Niille ei ole säilytystiloja, joten jäljelle jääneet lyhdyt siirretään kierrätykseen.
Lyhtyjä voi tuoda haudoille jälleen syksyllä pyhäinpäivän aikoihin, kynttilälyhtykauden alkaessa.

Hautalyhtykäytäntömme taustaa 

Ajoittain seurakunnalta tiedustellaan, miksi hautalyhdyt pyydetään poistamaan kesäkaudeksi, miksi lyhdyn omistajille ei ilmoiteta poistamisesta ja miksi haudoille jääneitä ja seurakunnan poistamia lyhtyjä ei säilytetä. Alla vastauksia näihin ja muihin kysymyksiin. 

Hautausmaan siisteys ja kauneus  

Jokainen omainen toivonee hautausmaan, jolla läheisen hauta sijaitsee, olevan mahdollisimman siisti, kaunis ja hyvin hoidettu. Tähän pyrimme myös Raision seurakunnassa. Hautausmaan käyttöä ja hoitoa ohjaavat mm. kirkkoneuvoston hyväksymä Hautausmaan yleisohje sekä Hautausmaan käyttösuunnitelma. Hautausmaamme onkin kaunis puistomainen kokonaisuus, jossa voi viettää aikaa rauhoittuen ja vaikkapa Mietiskelypolkua kiertäen. Lyhdyn poistamisella kesän ajaksi huolehditte yhdessä kanssamme Raision seurakunnan hautausmaan siisteydestä ja järjestyksestä. 

Hauta-alueiden arvokkuus 

Käytäntö keväisestä lyhtyjen poistosta ja säilytyksestä omaisten huostassa on yhtenäinen koko hautausmaa-alueella ohjeiden selkeyden ja tasapuolisuuden vuoksi. Haudan takana ei tule säilyttää muitakaan irtotavaroita, kuten multasäkkejä tai puutarhatyökaluja. Näin haudan ja hauta-alueiden yleisilme säilyy arvokkaana.  

Työturvallisuus  

Raision seurakunnan kaikille hautausmaan haudoille veloituksetta tarjoama nurmikonleikkuu ja mm. Ikirauhan kallioiden kasvillisuuden hoitaminen voidaan suorittaa mahdollisimman sujuvasti ja työturvallisesti, kun omaiset ovat keränneet hautalyhtynsä talteen kesän ajaksi. Näin ne ovat myös turvassa vahingoittumiselta hoitotoimenpiteiden yhteydessä. Olemme osaltamme vastuussa myös hautausmaan hoitoa suorittavien tai siellä asioivien yhteistyökumppaneittemme työturvallisuudesta. 

Haudanhoidon järjestäminen 

Ajoittain tiedustellaan, miksi hautalyhtyä ei voisi kesän ajan säilyttää hautakiven takana. Suurimmalla osalla hautausmaata myös hautakiven takana olevalla alueella tehdään hoito- tai leikkuutoimenpiteitä erilaisin työvälinein ja -konein. Hautalyhdyt eivät aina erotu kasvillisuuden seasta esimerkiksi pensasaidan vieressä. Haudalla säilytetty lyhty voi valitettavasti myös rikkoutua sitä siirreltäessä tai siihen vahingossa osuttaessa hoitotoimenpiteiden suorituksen yhteydessä, mikä jää hautalyhdyn omistajan vastuulle. 

Paloturvallisuus  

Vuosien varrella hautausmaalla on valitettavasti jouduttu tilanteisiin, joissa kuivalla kesäkaudella lyhtykynttilä on sytyttänyt tulipalon läheisessä kasvillisuudessa. Myös nurmikkopalon vaara on kesäisin olemassa. Kesäkaudella kynttilöitä ei tulisi lainkaan polttaa hautausmaa-alueella ja tämänkin selkiyttämiseksi lyhdyt on hyvä poistaa.  

Tiedottaminen lyhtykauden päättymisestä ja lyhtyjen poistosta 

Seurakunnan tiedossa ei ole, kuka lyhdyn on haudalle toimittanut. Näin ollen emme lähesty hautaoikeuden haltijaa lyhtyasiassa kirjeitse eikä seurakunnalla valitettavasti ole kaikkien hautaoikeuden haltijoiden ajantasaisia yhteystietoja. Yritämme viestiä hautalyhtyjen poistamisesta parhaamme mukaan muilla tavoin. Olemme viime vuosina erityisesti pyrkineet panostamaan viestintään lyhtykauden päättymisestä ja lyhtyjen poistamispyynnöstä. 

Hautalyhtykaudesta ja lyhtyjen poistosta informoidaan hautausmaa-alueilla olevin ilmoituksin, hautausmaan ilmoitustaululla ja seurakunnan eri viestintäkanavissa (lehti-ilmoitukset, sosiaalinen media, seurakunnan kotisivut jne.) ympäri vuoden ja tehostetusti huhti-toukokuussa. Valitettavasti jokaiseen lyhtyyn ei ole mahdollista erillistä ilmoitusta käydä laittamassa ja vaikka näin tehtäisiin, tieto ei siltikään välttämättä omaista ja / tai lyhdyn haltijaa tavoittaisi. Poikkeusaikana (esim. koronarajoitusten aika oli tällainen) voidaan myös omaisilta hyvissä ajoin saadun yhteydenoton myötä tehdä tarvittaessa yksilöllisiä ratkaisuja. 

Nyt jo yli 10 vuoden ajan käytössä olleen kesäisen hautalyhtyjen poistokäytännön ajankohta on ollut alusta lähtien sama (äitienpäiväviikonlopun jälkeen), ja se on monelle tuttu. Uuden haudan lunastaneille annetaan ko. hauta-alueen hoito-ohje, jossa lyhtykaudesta kerrotaan. Hautausmaan yleisohje (sisältää lyhtyinfon) on myös esillä hautausmaan ilmoitustauluilla.  

Mitä poistamatta / noutamatta jääneille lyhdyille tapahtuu? 

Seurakunta kerää lyhtykausitiedotteiden mukaisesti jäljelle jääneet kynttilät ja lyhdyt haudoilta. Seurakunnalla ei ole säilytystiloja tähän tarkoitukseen, joten haudoilta noutamatta jääneet lyhdyt siirretään kierrätykseen. 

Onko lyhtyjen poistokäytäntöä muualla? 

Kesäkauden lyhtypoistokäytäntöjä on muillakin hautausmailla, vaikka käytännöt ja niiden valvonta seurakuntien ja hautausmaiden välillä eroavat toisistaan.