Hauta-alueet

Raision hautausmaa on erilaisten hautausmaa-alueiden monimuotoinen kokonaisuus.

Arkkuhautoja on sekä nurmi-, hiekka-, että sorapintaisilla alueilla. Hautapaikkavaihtoehtoina ovat niin sanotut matala- ja syvähaudat, joista matalahaudassa on yksi hautasija, syvähaudassa kaksi. Arkkuhauta-alueilla sijaitsevat myös muutamat vanhimmista uurna- ja muistolehtoalueista, kuten Ristin Suvanto.

Ikirauhan kallioiden uurnahaudat

Ikirauhan kalliot on pelkästään uurnahautaamiseen tarkoitettu kallioinen alue. Suunnittelun lähtökohtana on ollut luoda hauta-alue, jossa omaisten ei tarvitse huolehtia haudanhoidosta. Omaiset saavat aluekohtaiset ohjeet kukka- ja kynttiläkäytännöistä, jotta voidaan varmistaa alueen turvallisuus ja säilyttää sen yhtenäisyys. 

Ikirauhan kallioilla sijaitsee ainutlaatuinen talvihautausmaa, Kirkkauden kappeli. Alueen muita hautausmaakortteleita ovat Ristikivi, Kivikkopuutarha, Aurinkorinne, Omenapuulaakso, Kallioristi, suku-uurnahauta-alueet sekä muistolehdot.

Hautamuistomerkistä tulee seurakunnalle aina toimittaa etukäteen hautamuistomerkkisuunnitelma. Tämä koskee myös luonnonkivialuetta eli Kivikkopuutarhaa. Muistolehtoihin on mahdollista tilata seurakunnalta muistolaatta.

 

Opas hautapaikan valintaanOpas hautapaikan valintaan

Hautausmaan osastokarttaHautausmaan osastokartta