Tukea parisuhteeseen ja perhe-elämään

Perheasiain neuvottelukeskus antaa keskusteluapua parisuhteen vaikeuksissa, perhe- ja ihmissuhdeongelmissa, erosta selviytymisessä sekä muissa elämän kysymyksissä ja kriiseissä. Perheasiain neuvottelukeskukseen voit tulla yksin, yhdessä puolison kanssa tai perheenä.

Perheasiain neuvottelukeskus tekee myös perheasiain sovittelua ja pitää mm. eroryhmiä.
Keskustelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. Asiakkaaksi voi hakeutua, vaikka ei olisi evankelisluterilaisen kirkon jäsen.

Perheneuvojillamme on korkeakoulutuksen lisäksi perheneuvonnan erikoistumiskoulutus ja suurimmalla osalla myös psykoterapiakoulutus. 

Perheneuvoja palvelee myös raisiolaisia Perheasiain neuvottelukeskuksessa Turussa.
Katso lisää tästä: Turun Perheasiain neuvottelukeskus
Katso myös: Rakkausklinikka

Parisuhteeseen ja perheeseen liittyvissä asioissa voit myös ottaa yhteyttä Raision seurakunnan sielunhoitoterapeutti Tiina Åkermaniin:
tiina.akerman@evl.fi  p. 044 716 0305