Virkatodistus ja sukuselvitykset

Sukuselvitykset (mm. perunkirjoitusta varten)

Sukuselvitystä tarvitaan yleensä viranomaiskäyttöön, jossa on selvitettävä henkilö- ja perhesuhdetietoja pitkältä ajalta. Tällaisia ovat esim. perunkirjoitukset, lainhuudot ja muut kuolinpesän asioiden hoitamiseen liittyvät tilanteet.

Virkatodistusta tarvitaan pääsääntöisesti perunkirjoitusta varten, ja yleensä sukuselvitys laaditaan vainajasta. Sukuselvityksellä tulee kattaa vainajan elämä aukottomasti 15 ikävuodesta lähtien aina kuolemaan saakka.  Tällaisesta virkatodistuksesta tulee ilmetä se aika, jolloin hän on ollut kyseisen seurakunnan jäsen sekä hänen perhesuhteensa ja rintaperillisensä kyseisen aikajakson tietojen mukaisesti. Jos joku lapsista on kuollut, todistukseen tulee merkintä hänen mahdollisista lapsistaan. Jos ketään rintaperillistä ei ole, perunkirjoitusta varten tarvitaan tiedot vainajan vanhemmista – jos he ovat kuolleet, vainajan mahdollisista sisaruksista.

Vuoden 2013 alusta alkaen on otettu käyttöön kirkon yhteinen jäsenrekisteri, joka kattaa kaikki Suomen evankelis-luterilaiset seurakunnat 1.10.1999 alkaen. Tämä tarkoittaa, että seurakunta, jossa henkilö on ollut viimeksi kirjoilla, voi yhdessä todistuksella todistaa henkilön 1.10.1999 jälkeiset kirjoillaoloajat eri ev.lut. seurakunnissa. Tätä aikaisemmat seurakunnissa kirjoillaoloajat täytyy vielä toistaiseksi tilata kyseisistä seurakunnista henkilön täytettyään 15 vuotta.

Raision seurakunnassa laaditaan sukuselvitysmuotoisia virkatodistuksia vain suomenkielellä.


Tilaa virkatodistus ja sukuselvitys tästä linkistä avautuvalla lomakkeella.

Seurakuntatoimiston käyntiosoite on: Kirkkoherrankuja 2. Avoinna maanantaisin ja torstaisin klo 9-15, tiistaisin klo 9-17, keskiviikkoisin klo 9-13. Syyskuussa suljettu perjantaisin.

Virkatodistustilaukset puhelimitse: p. (02) 4360 300

Virkatodistustilaukset sähköpostitse: virasto.raisio@evl.fi Otathan huomioon, että henkilötunnusten käyttöä sähköpostissa tulee välttää.

Asiakastiedote virkatodistusten ja sukuselvitysten maksuista 1.5.2017 alkaen.
 

Virkatodistus ja lasku toimitetaan postitse tilaajan osoitteeseen, ellei toisin ole sovittu.

Jos henkilö ei ole kuulunut mihinkään seurakuntaan, on sukuselvitys tilattava maistraatista.

Huom. Sukututkimus tilataan eri lomakkeella. Katso lisätietoa tästä.

Virkatodistus (ns. elää-todistus)

Seurakunnan jäsenen tarvitsema todistus, johon merkitään vain häntä itseään koskevia jäsentietojärjestelmän tietoja ja joka annetaan siitä seurakunnasta, jonka jäsen hän on, on maksuton.
 

Elää-todistuksen voi saada käymällä henkilökohtaisesti seurakuntatoimistossa. Todistusta tilattaessa on ilmoitettava henkilötiedot sekä todistuksen käyttötarkoitus. Kirkon jäsentietojärjestelmästä tulostettavan virkatodistuksen saa henkilökohtaisen asioinnin yhteydessä pääsääntöisesti heti.

Virkatodistustilaus sähköisellä lomakkeella. Tilauslomake

Virkatodistustilaukset puhelimitse: p. (02) 4360 300 tai 044 7160 328

Virkatodistus (ns. elää-todistus) ulkomaan viranomaisille

Ulkomaan viranomaisia varten voimme tarvittaessa toimittaa virkatodistuksia monikielistä lomaketta käyttäen. Lomakkeen kielinä ovat suomi, ruotsi, englanti, saksa ja ranska.

Ulkomaan viranomaisille toimitettava todistus on yleensä vahvistettava julkisen notaarin toimesta. Kyseessä on ns. apostille-todistus. Lisäksi voidaan tarvita vielä ulkoasianministeriön ja ko. valtion edustuston vahvistaminen. Virkatodistuksen vahvistaminen jää asiakkaan tehtäväksi.

Raision seurakunnan kirkonkirjoja hyllyssä.