Tietosuoja ja asiakirjajulkisuuskuvaus

Raision seurakunta noudattaa henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) ja sitä täydentävän kansallisen tietosuojalain (1050/2018) tietosuojaperiaatteita, joilla turvataan tietojen oikeaoppinen ja turvallinen käsittely. 

Tietosuojaseloste on kunkin yksittäisen rekisterin tietosisältöä, tietojen käsittelyn oikeusperusteita sekä käyttötarkoituksia kuvaava dokumentti. Alasivulla ovat asiakastyössämme käytettävien tietojärjestelmien tietosuojaselosteetLinkki avautuu uudessa välilehdessä pdf-muodossa. Tiedostot aukeavat uuteen ikkunaan.

AsiakirjajulkisuuskuvausLinkki avautuu uudessa välilehdessä on osa oikeusministeriön tiedonhallintalain (laki julkisen hallinnon tietohallinnon 906/2019) toteutusta. Kuvauksessa kerrotaan seurakunnan tietokokonaisuuksista ja kuinka niistä voi saada tietoja ja kuinka tietopyyntöprosessi toimii. Asiakirjajulkisuuskuvaus aukeaa uuteen ikkunaan.

Henkilötietojen kerääminen

Henkilötietoja käytetään seurakuntien toiminnassa, jäsenyyden ja asiakassuhteiden hoitamisessa sekä palvelujen tuottamisessa. Yksilöiviä henkilötietoja ovat mm. nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot.

Tiedot saadaan henkilöltä itseltään tapahtumien ja tilaisuuksien yhteydessä ja erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa. Jäsentietojärjestelmän päivittämiseen tarvittavat tiedot saadaan väestötietojärjestelmästä. 

Henkilötiedot kerätään aina jotakin tiettyä käyttötarkoitusta varten eikä niitä saa käyttää muihin tarkoituksiin. Tietoja kerätään vain sen verran kuin on tarpeen.

Käsittelyn oikeusperusteet

Henkilötietojen käsittelylle pitää aina olla lain mukainen peruste. Tällaisia ovat muun muassa seurakunnan jäsenyys,  palvelus- tai asiakassuhde tai sopimus. Tietoja voidaan käsitellä myös henkilön omalla suostumuksella. 

Tietojen säilyttäminen ja suojaaminen

Henkilötietoja käsitellään vain seurakunnan ja Suomen ev.lut. kirkon toiminnassa. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan hyvää hallintotapaa ja tietosuojakäytäntöä. Tiedot on suojattu asiattomalta käsittelyltä. Pääsy tietoihin on rajattu vain niille henkilöille, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. 

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeellista käyttötarkoituksen tai laissa asetettujen velvoitteiden kannalta. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, ellei luovutukseen ole lakisääteistä oikeutta tai velvollisuutta.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus

  • saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä
  • saada tutustua henkilötietoihinsa
  • vaatia henkilötietojensa oikaisemista, täydentämistä tai poistamista
  • peruuttaa tietojen käsittelyyn antamansa suostumus 
  • rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä
  • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • tehdä valitus kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos henkilötietoja ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti

Kaikki oikeudet eivät ole kuitenkaan käytettävissä kaikissa tilanteissa. Oikeuksiin vaikuttaa esimerkiksi se, millä perusteella henkilötietoja käsitellään.

Tietopyynnöt

Henkilön omia, seurakunnan henkilörekisteriin tallennettuja tietoja koskeva tietopyyntö tehdään seurakuntatoimistossa (avoinna arkisin klo 9-13):

käyntiosoite: Kirkkoherrankuja 2, 21200 Raisio
sähköposti: virasto.raisio@evl.fi
puhelin: 02 4360 300

Tietopyynnön tekeminen henkilörekisteristä edellyttää henkilökohtaista käyntiä pyytäjän henkilöllisyyden tarkistamisen vuoksi. Tietopyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa. Muutoin tietojen antamisesta voidaan periä kirkkohallituksen virkatodistushinnastoon perustuva maksu.

Yhteystiedot

Raision seurakunnan tietosuojan yhteyshenkilö:

Sanna Leinikka, sanna.leinikka@evl.fi

IT-alueen ja Raision seurakunnan tietosuojavastaava:

Marjut Marila, tietosuojavastaava.ahk@evl.fi

Kansallisena valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
PL 800, 00531 Helsinki
tietosuoja(at)om.fi
p. 029 566 6700

 

Tietosuoja seurakunnissaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Tietosuojaseloste: Suomen evankelis-luterilaisen kirkon verkkosivustojen julkaisujärjestelmä (Lukkari) Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Tietosuoja-asetuksen mukainen informointi tietojen käsittelystä kirkon yhteisessä jäsenrekisterissäLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Evästeiden käyttö verkkosivuillaLinkki avautuu uudessa välilehdessä