Tietosuoja

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen henkilötietojen käsittelyssä. Raision seurakunta toimii rekisterinpitäjänä asiakaspalvelumme edellyttämissä järjestelmissä.

Tietosuojaseloste on kunkin yksittäisen rekisterin tietosisältöä, tietojen käsittelyn oikeusperusteita sekä käyttötarkoituksia kuvaava dokumentti. Alasivulla ovat asiakastyössämme käytettävien tietojärjestelmien tietosuojaselosteet pdf-muodossa. Tiedostot aukeavat uuteen ikkunaan.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidylle henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat muun muassa nimi- ja osoitetiedot. Lisäksi rekisteröidylle on kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä rekisteröidyn oikeuksista.

Verkkosivusto

Raision seurakunnan verkkosivusto on tehty Suomen evankelisluterilaisen kirkon verkkosivustojen julkaisujärjestelmällä (Lukkari). Lukkari on seurakunnille ja muille kirkon organisaatioyksiköille suunniteltu verkkosivusto, jossa kaikille on samanlaiset toiminnot ja rakenne, mutta visuaalisuus voidaan rakentaa heijastamaan seurakuntayhtymän tai seurakunnan omaa ilmettä.

Kansallinen valvontaviranomainen ja tietosuojavaltuutettu:

Suomessa tietosuojaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
PL 800, 00531 Helsinki
tietosuoja(at)om.fi
p. 029 566 6700

 

Tietosuojaseloste: Suomen evankelis-luterilaisen kirkon verkkosivustojen julkaisujärjestelmä (Lukkari) Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Tietosuoja-asetuksen mukainen informointi tietojen käsittelystä kirkon yhteisessä jäsenrekisterissäLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Evästeiden käyttö verkkosivuillaLinkki avautuu uudessa välilehdessä