Haudanhoitomaksut 2023-2024

Hoitokausi alkaa juhannuksesta ja päättyy syyskuun puolivälissä. Kukkien istutus alkaa kesäkuun alusta olosuhteiden salliessa.

Hautainhoitorahaston yleiset sopimusehdot:

Hoitokausi

Hoitokausi alkaa juhannuksesta ja päättyy syyskuun puolivälissä. Hoitohautojen kukat ja kasvit valitsee Raision seurakunta. Kukkien istutus alkaa kesäkuun alusta olosuhteiden salliessa. Hoito koskee vain seurakunnan istuttamia kasveja.

Vuosihuolto

Hoitohaudan perustaminen

Haudanhoidon siirtyessä seurakunnan vuosihoitoon tai pitkäaikaiseen hoitoon, suoritetaan haudalle ensimmäisenä vuonna ns. perushoito eli haudanhoitoalueen perustaminen. Tähän kuuluu kukkapenkin kunnostus, juurien poisto, kasvuallas, multaus.

Kesäkukat

Haudan vuosihoitoon kuuluu kasvuallas, kesäkukka, reunakukat, niiden hoito, kastelu ja lannoitus. Kukat istutetaan haudoille viimeistään viikolla 25.

Jalohavu

Jalohavu on erikseen tilattava palvelu (kts. hinnasto). Haudalle asetetaan jalohavuja lokakuun aikana talven ajaksi.

Pitkäaikaiset hoidot

Kesähoito (5 vuotta)

Pitkäaikaiseen kesähoitosopimukseen kuuluu kasvuallas, vuosittain istutettava kesäkukka, reunakukat, niiden hoito, kastelu ja lannoitus. Kukat istutetaan haudoille viimeistään viikolla 25.

Perennahoito (5 vuotta)

Perennakasvit valitaan kasvupaikan mukaisesti (aurinko, puolivarjo tai varjo). Ensimmäinen vuosi sisältää kasvit, istutuksen, hoidon sekä ensimmäisen vuoden kasvutakuun. Seuraavien vuosien hoito sisältää kasvien lannoituksen kastelun ja rikkakasvien kitkennän.

Jalohavu (5 vuotta)

Jalohavu on erillinen palvelu. Haudalle asetetaan vuosittain jalohavuja lokakuun aikana talven ajaksi.

Muut palvelut

Kynttiläpalvelu (LED – hautakynttilä)

  • Palvelua tarjotaan pyhäinpäivänä ja jouluaattona. Kynttilä toimitetaan haudalla juhlapäivää edeltävänä arkipäivänä. Seurakunta ei vastaa kynttilän sammumisesta. Led –kynttilä on seurakunnan omaisuutta. 

Kivi- ja vihertyöt

  • Muisto- ja/tai reunakivien oikaisu ja hautapinnan kunnostustyöt :
  • Haudanhoitoon ei sisälly muistokiven tai reunakivien hoito. Edellytyksenä hoitosopimukselle on, että muistokivi on turvallisesti asennettu. Muisto- ja reunakivistä vastaa hautaoikeuden haltija. 
  • Seurakunnalta voi tiedustella kivien oikaisua ja hautapinnan kunnostustöitä. Seurakunta antaa oikaisutyölle yhden (1) vuoden oikaisutakuun. Kivien oikaisuja suorittavat myös hautakiviliikkeet.

Haudanhoitorahasto

  • Seurakunnalle tulevat haudanhoitomaksut kirjataan seurakunnan hautainhoitorahastoon, jota hoidetaan ja pidetään erillään seurakunnan muista rahavaroista. Seurakunta vastaa haudanhoitosopimusten velvoitteista ainoastaan hautainhoitorahaston varoilla. Kirkkolain mukaan seurakunnan verovaroja ei voi käyttää haudanhoitosopimusten velvoitteiden täyttämiseen.
  • Haudanhoidon kulut katetaan hautainhoitomaksulla sekä hautainhoitorahaston sijoituksista kertyneillä tuotoilla. 
  • Haudanhoidon kustannuksiin kuuluvat varsinaisen hoitotyön lisäksi työnjohdosta, koneista ja laitteista, suunnittelusta sekä rahaston hallinnosta aiheutuvat menot.

Sopimuksen muut ehdot

  • Mikäli hoitokustannukset nousevat oletettua enemmän, seurakunta on oikeutettu alentamaan haudanhoidon tasoa verrattuna tehtyyn sopimukseen. Hoitotason muutoksesta seurakunnan on ilmoitettava paikkakunnalla yleisesti ilmestyvässä lehdessä ja seurakunnan ilmoitustaululle/nettisivuille kuukauden ajaksi laitettavalla ilmoituksella.
  • Mikäli hoitoon annetun haudan asua muutetaan kirkkoneuvoston tai muun asianomaisen viranomaisen luvatta niin, että hoitotyön kustannukset nousevat, seurakunta on oikeutettu alentamaan hoidon tasoa tai lyhentämään hoitoaikaa siitä etukäteen ilmoittamatta. Hoitotavan muutoksesta on kuitenkin ilmoitettava sopimuksen tekijälle kuukauden kuluessa, mikäli hänen osoitteensa on seurakunnan tiedossa. Lisäksi seurakunnan on ilmoitettava asiasta seurakunnan ilmoitustaululle kuukauden ajaksi laitettavalla ilmoituksella.
  • Seurakunta ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat ilkivallasta, poikkeuksellisista sääolosuhteista, yhteiskunnan poikkeusoloista tai muista seurakunnasta riippumattomista ylivoimaisista esteistä (force majeure).

Raision seurakunta pidättää oikeuden sopimusmuutoksiin.