Sinun sanasi on totuus

Evankeliumista Johanneksen mukaan, luvusta 17

Jeesus rukoili ja sanoi:
    ”Minä en enää ole maailmassa, mutta he jäävät maailmaan, kun tulen luoksesi. Pyhä Isä, suojele heitä nimesi voimalla, sen nimen, jonka olet minulle antanut, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. Kun olin heidän kanssaan, suojelin heitä nimesi voimalla, sen nimen, jonka olet minulle antanut. Minä varjelin heidät, eikä yksikään heistä joutunut hukkaan, paitsi se, jonka täytyi joutua kadotukseen, jotta kirjoitus kävisi toteen.
    Nyt minä tulen sinun luoksesi. Puhun tämän, kun vielä olen maailmassa, jotta minun iloni täyttäisi heidät. Minä olen ilmoittanut heille sanasi, ja he ovat saaneet osakseen maailman vihan, koska eivät kuulu maailmaan, niin kuin en minäkään kuulu. En kuitenkaan pyydä, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että varjelisit heidät pahalta. He eivät kuulu maailmaan, niin kuin en minäkään kuulu. Pyhitä heidät totuudellasi. Sinun sanasi on totuus.”

Päivän evankeliumi tekstissä Jeesus rukoilee opetuslastensa puolesta. Mielestäni tämä Jeesuksen jäähyväisrukous on liikuttava ja saa sydämen läikähtämään lämpimästi. Rukouksessa tulee ilmi, että Jeesus on lähdössä pois opetuslasten luota takaisin Isänsä luokse. Jeesus on ollut maailmassa vain vieraana.

Tekstissä huomioni kiinnittyi erityisesti kolmeen kohtaan. Ensinnäkin Jeesus oli maailmassa, mutta ei maailmasta. Tämän lauseen hän ulottaa koskemaan myös opetuslapsiaan. Tämän takia maailma tulee vihaamaan heitä. Se onkin toinen asia, joka herätti huomioni ja sai pohtimaan: Mikä herättää ihmisten vihan. Kolmas asia, mihin huomioni kiinnittyi, oli evankeliumitekstin viimeinen lause: Sinun sanasi on totuus. Tässä saarnassa haluan hahmottaa sitä, mitä näiden kolmen asian pohjalta pohdin. 

Mikä Jeesuksen sanomassa on niin radikaalia, että se ei ole tästä maailmasta. Sanoisin, että se on kaiken voittava rakkaus. Jeesus rakasti omiaan ja meitä kaikkia loppuun asti. Siitä kertoo myös tämä rukous. Jeesuksen rakkaus oli niin vahvaa, että Jeesus uhraa itsensä meidän puolestamme. Välittäessään sanomaa armollisesta Jumalasta hän toi ympärilleen toivoa näkemällä yhteiskunnan vähäosaiset ja syrjään sysätyt. 

Rakkaus on vaikea laji. Meillä ihmisillä tuntuu välillä olevan sisään rakennettuna epäilyä erilaista ja meille vierasta kohtaan. Voi olla vaikea hyväksyä erilaisia ihmisiä ja meille tuntemattomia asioita. Jeesuksen toiminta kuitenkin osoittaa, että rakkaus on kaikkien ihmisten arvostamista. 

Ihminen taipuu helposti katsomaan maailmaa ja sen asioita omalta kantiltaan ja haluaa rakentaa maailmaa, joka on juuri hänelle hyvä. Siinä hötäkässä usein unohtuu toisten ihmisten hyvinvointi ja etu. Maailman on vaikea sulattaa kiltteyttä, pyyteetöntä toisen hyväksi toimimista. Maailmassa on välillä vaikea toimia Jeesuksen esimerkin mukaan. 

Raamatussakin 1. Johanneksen kirjeessä sanotaan, Jumala on rakkaus. Tämän oivaltaminen on ollut tärkeää omalla uskon polullani. Ymmärsin, että Jumala rakastaa jokaista luotuaan sellaisena, kuin hän on. Jumala lahjoittaa uskon meille. Saamme häneltä armon ja rakkauden, sillä Jumala haluaa pitää meidät lähellään, vaikka välillä horjuisimmekin. Tämän totuuden oivaltaminen tekee meidät vapaiksi. Se avaa silmämme näkemään oman arvomme Jumalan luotuina. Ihmeinä, joista jokainen on juuri omana itsenään arvokas Jumalalle. 

Tämän kaiken oivaltamisen pitäisi auttaa meitä myös hyväksymään muita, ei tuomitsemaan heitä. Rakkauteen ei kuulu pelkoa. Jokaisen pitäisi voida olla oma itsensä ilman, että tarvitsee teeskennellä mitään omasta identiteetistä. Näin kirkon ja sen seurakuntien pitäisi olla turvallisia paikkoja kaikille. 

Oman uskoni ja maailmankuvani perustan tähän rakkauteen, jota Jumala on ensin osoittanut minua kohtaan. Ja sen pohjalta on hyvä peilata omia valintoja ja näkemyksiä ihmisistä ja maailman menosta. 

Lopulta totuus löytyy Jumalan sanasta. Sanan voidaan ajatella viittaavan Raamattuun tai itse Jeesukseen, Johannes kirjoittaa evankeliumissaan Jeesuksesta Jumalan sanana. Oli asia kummin vain, sama rakkaus voidaan löytää Raamatun lehdiltä tai Jeesuksen olemuksesta ja toiminnasta. Raamattu sulkee sisäänsä monenlaisia sanoja, mutta suurin niistä on rakkaus ja rakkaus liittyy myös uuden testamentin tiivistykseen pienoisevankeliumiin: Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoon, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Jeesuksen radikaali sanoma, joka ei ole tästä maailmasta on todellinen rakkaus, joka on valmis uhraamaan myös itsensä. Elämässään maailmassa Jeesus oli aina valmiina asettumaan heikompien puolelle ja puolustamaan heitä.

Rakkaus on Jumalasta, mutta halu sulkea toisia ulkopuolelle ja tuomita on Saatanan tekosia tässä maailmassa. Se vie meitä nimittäin kauemmas toisistamme ja estää meitä rakentumasta yhdeksi kirkoksi. Tämä on sellainen tavoite, jonka eteen haluan toimia odottaessani tulevaa ja ikävöidessäni lähemmäksi Jumalaani. Myös jokainen teistä voi miettiä, miten minä voisin omassa elämässäni välittää Jumalan rakkautta eteenpäin ja toimia yhteiseksi hyväksi?

Jeesuksen esimerkki ja sanoma rakkaudesta haastaa meidät toimimaan muiden hyväksi ja puolustamaan vähemmistöjä ja heikommassa asemassa olevia. Jeesus ei jättänyt meitä yksin taistelemaan rakkauden puolesta maailmassa. Rakkauden ja yhteyden työtä maailmassa jatkaa edelleen Pyhä Henki.