Uutiset

Uutislistaukseen

Virkatodistustilaukset ruuhkautuneet

14.1.2022 16.11

Vuoden 2021 alusta Raision seurakunnan jäsenistä annettavat virkatodistukset on laatinut Turun alueellinen keskusrekisteri, jonka kautta asiakkaat tilaavat virkatodistukset ja perunkirjoitukseen tarvittavat sukuselvitykset Raision seurakunnan jäsenistä. 

Alueellisten keskusrekistereiden perustamisten ja laajentumisen myötä sukuselvitys on nyt mahdollista tilata yhdestä paikasta entisten yksittäisten seurakuntien sijaan. Tähän asiakkaat ovat yleisesti olleet tyytyväisiä.
Valitettavasti virkatodistusten tilaukset ovat ruuhkautuneet, mikä on pidentänyt niiden toimitusaikoja. Tämä on ymmärrettävästi aiheuttanut asiakkaille mielipahaa ja viivettä käytännön asioiden, kuten perunkirjoitusten, hoitamisessa. Asia on saanut jonkin verran huomiota julkisuudessa.

Seurakuntamme pyrkii omalta osaltaan olemaan tukena, kun Turun alueellinen keskusrekisteri aktiivisesti etsii ratkaisuja ja tekee toimenpiteitä virkatodistustilausten ruuhkan purkamiseksi. Syitä ruuhkautumiseen on useampia, joihin kaikkiin Turun alueellinen keskusrekisteri ei voi vaikuttaa. Ongelma on valtakunnallinen ja käytännössä kaikkia alueellisia keskusrekisterejä koskeva. Turun alueellisen keskusrekisterin henkilökunta ahkeroi ylitöinä saadakseen sukuselvitysjonoa lyhyemmäksi. Uusia työntekijöitä on rekrytoitu, mutta osaavan sukuselvittäjän kouluttautuminen vaativaan valtakunnalliseen sukuselvitystyöhön ei tapahdu hetkessä.

Kirkkohallitus edellyttää seurakuntien liittymistä alueellisiin keskusrekistereihin tai oman alueellisen keskusrekisterin perustamista vuoden 2022 alkuun mennessä. Tästä johtuen käynnissä on myös keskusrekistereiden laajeneminen, mikä asettaa paineita alueellisten keskusrekistereiden työlle ja toiminnalle. Samaan aikaan on otettu käyttöön valtakunnallinen sähköinen virkatodistustilaus, jonka tarkoitus on parantaa ja helpottaa tilauksen tekemistä. Sen toiminnassa on kuitenkin vielä kehitettävää, jotta asiakkaat ja keskusrekisterit hyötyvät tästä palvelusta toivotussa määrin.

Olemme omalta osaltamme pahoillamme virkatodistustilausten pitkistä toimitusajoista ja siitä asiakkaille aiheutuneista ongelmista. Toimimme rakentavassa yhteistyössä Turun alueellisen keskusrekisterin kanssa, ja välitämme seurakuntaan annetut asiakaspalautteet tiedoksi keskusrekisterin johdolle. Pyrimme viestimään asiakkaille seurakuntamme kotisivuilla tilanteesta ja Turun alueellisen keskusrekisterin virkatodistusten toimitusajoista, joihin valitettavasti emme kuitenkaan voi vaikuttaa.

Aluekeskusrekisterin yhteystiedot:
Palveluaika: virkatodistukset arkipäivisin klo 9-15, vaihde ja asiointi klo 9-14.
Virkatodistus- ja sukuselvitystilaukset: p. 040 341 7222 
Vaihde: p. 0403417111
Käyntiosoite: Eerikinkatu 3 (katutaso), Turku
Sähköiset palvelut: 
Virkatodistus- tai sukuselvitystilaus sekä avioliiton esteiden tutkinnan käynnistäminen on mahdollista tehdä myös Raision seurakunnan kotisivujen kautta: 
https://www.raisionseurakunta.fi/info-ja-asiointi/virkatodistus-ja-sukuselvitykset

Kirkolliset toimitukset, kuten kasteet, vihkiminen ja hautaan siunaaminen, varataan entiseen tapaan Raision seurakunnan seurakuntatoimistosta, p. 024360300, virasto.raisio@evl.fi